Gratis Yoga


Datum/Tijd
maandag, 5 september, 2016
19:00 - 20:15


Ter gelegenheid van de opening van Chiron, instituut voor lichaam en geest kun je deze les gratis volgen.

Visie:

Yoga betekent oorspronkelijk ‘hereniging’. Voor mij behelst het de kunst van het ongekleurd waarnemen. Ze brengt je oog in oog met je oorspronkelijke natuur. Daarvoor is zelfonderzoek onontbeerlijk. Alleen op die manier kun je aspecten gaan ontdekken, die niet tot je oorspronkelijke natuur behoren. Het gevolg hiervan kan zijn dat vanzelf de bereidheid ontstaat deze aspecten los te laten.
Vrijheid wordt met andere woorden dus niet gevonden door het versterken van wat je niet bent (het plaatje dat je van jezelf hebt), maar door dat juist kwijt te raken.
Kort samengevat zou je kunnen zeggen, dat yoga je mee wil nemen naar het zijn van wat je in elk geval al bent, maar dan bewust.

Lesinhoud:

Aan het begin van iedere les word je een thema*) aangereikt.
Dit thema is bedoeld je te helpen bij het reeds eerder genoemde zelfonderzoek.

Door de fysieke oefeningen leer je de werking van je lichaam en je geest kennen.
Je gaat ontdekken welke opvattingen in de loop van je leven hebben gezorgd voor verstarring en onnodige spanning. Je leert deze te aanvaarden en vervolgens los te laten.
Dit werkt bevrijdend voor de adem en voor het lichamelijk en psychisch functioneren.

In iedere les wordt eveneens veel aandacht besteed aan de ‘adem’, die ik beschouw als de drager, het fundament van ons bestaan.

De les wordt afgerond met een korte meditatie.

*) Alle in de lessen aan de orde gekomen thema’s kun je herlezen via de website.
Hiervoor ontvang je een speciale inlogcode. Ook de lichaamshoudingen worden er uitvoerig beschreven.

Meer informatie over Hans http://www.sangha-mudita.nl/hatha-yoga/

Reserveren noodzakelijk: hsghata@gmail.com

Het is mogelijk om wekelijks op maandagavond van 19.00 tot 20.15 uur Yoga lessen bij Hans te volgen.

Copyright © Chiron | Ontwikkeld door Specialist in Websites